akhlakul mahmudah

Pengertian Dan Makna Tawakal

Tawakal merupakan salah satu dari sekian banyak macam akhlakul mahmudah yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas mengenai akhlakul mahmudah dan akhlakul madzmumah....
Kang Santri
3 min read

Pengertian Akhlak Mahmudah Dan Madzmumah

Pengertian Akhlak – Akhlak merupakan sifat yang menyatu dalam diri manusia sehingga dia akan melakukan sesuatu dengan reflek tanpa ada intruksi. Akhlak biasanya menunjukkan...
Kang Santri
6 min read

Pengertian Ikhlas Ciri-Ciri Dan Tingkatannya

Pengertian ikhlas – Ikhlas merupakan salah satu dari akhlakul Mahmudah yang pada tulisan yang telah lalu kita telah bahas. Ikhlas merupakan lawan dari riya...
Kang Santri
4 min read