akhlakul madzmumah

Pengertian Akhlak Mahmudah Dan Madzmumah

Pengertian Akhlak – Akhlak merupakan sifat yang menyatu dalam diri manusia sehingga dia akan melakukan sesuatu dengan reflek tanpa ada intruksi. Akhlak biasanya menunjukkan...
Kang Santri
6 min read

Pengertian Ikhlas Ciri-Ciri Dan Tingkatannya

Pengertian ikhlas – Ikhlas merupakan salah satu dari akhlakul Mahmudah yang pada tulisan yang telah lalu kita telah bahas. Ikhlas merupakan lawan dari riya...
Kang Santri
4 min read

Pengertian Sombong, Ciri-Ciri, Bahaya Dan Cara Mengatasinya

Pengertian Sombong – Banyak diantara manusia yang semakin kaya semakin, mempunyai jabatan, semakin mapan, semakin berilmu dan kelebihan-kelebihan yang lain membuat mereka menjadi angkuh...
Kang Santri
4 min read