Zakat – Di dalam agama Islam ada tiga misi utama yang yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Misi pertama adalah mengesakan Allah. tidak ada Tuhan selain Allah.

Misi ke-2 mengajarkan syariat kepada umat manusia untuk mengandalkan diri kepada Allah dengan beribadah.

Misi terakhir agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah mengatur umat manusia dalam bermuamalah kepada sesama manusia.

Sehingga agama Islam bisa mengcover semua Lini kehidupan dalam hal urusan dunia.

Zakat merupakan bagian dari ibadah maliyah yaitu menjadikan harta yang kita miliki sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Zakat

Pengertian Zakat Mal Kewajiban Muslim yang Telah Mampu

Pengertian Zakat Mal Bagi Muslim yang Telah Memenuhi Ketentuan – Sebagai seorang muslim selain diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah saat lebaran hari raya Idul Fitri...
Kang Santri
3 min read

Pengertian Zakat Fitrah yang Wajib Diketahui Setiap Muslim

Pengertian Zakat fitrah kewajiban setiap muslim – banyak yang beranggapan bahwa kewajiban zakat seorang muslim hanyalah zakat fitrah saja . Padahal masih ada zakat...
Kang Santri
3 min read