Zakat – Di dalam agama Islam ada tiga misi utama yang yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Misi pertama adalah mengesakan Allah. tidak ada Tuhan selain Allah.

Misi ke-2 mengajarkan syariat kepada umat manusia untuk mengandalkan diri kepada Allah dengan beribadah.

Misi terakhir agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah mengatur umat manusia dalam bermuamalah kepada sesama manusia.

Sehingga agama Islam bisa mengcover semua Lini kehidupan dalam hal urusan dunia.

Zakat merupakan bagian dari ibadah maliyah yaitu menjadikan harta yang kita miliki sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Zakat

Pengertian dan Macam-macam Zakat Yang Wajib Kamu Ketahui

Pengertian dan macam-macam zakat – Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Zakat memiliki ketentuan-ketentuan yang...
Kang Santri
4 min read

Kewajiban Zakat Pertanian Antara Problematika dan Ketaatan Beragama

Zakat pertanian antara problematika dan ketaatan beragama – Pertanian saat ini dijadikan sebagai penghasilan utama oleh orang-orang yang berada di pedesaan. Biasanya pertanian ini...
Kang Santri
3 min read

Penjelasan 8 Asnaf, Golongan Penerima Zakat

Penjelasan 8 asnaf, golongan penerima zakat – Telah kita ketahui bahwa zakat memiliki manfaat sosial yang sangat luar biasa jika benar-benar diterapkan di lingkungan...
Kang Santri
4 min read