Membuat catatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mengikat ilmu dan pengetahuan.  Dengan membuat catatan kita akan senantiasa menjaga ilmu dan pengetahuan dengan baik. Kapanpun ilmu akan dipakai bisa kita review kembali dengan melihat catatan hasil belajar dan membaca kita.

Walaupun sebenarnya ilmu ada di dalam hati seseorang bukan di dalam sebuah tulisan. Mencatat sebuah ilmu merupakan ikhtiar untuk selalu melestarikan keilmuan. Sehingga ketika kelas orang meninggal akan mewarisi ilmu bukan harga benda.

Catatan

Pengertian Dan Makna Tawakal

Tawakal merupakan salah satu dari sekian banyak macam akhlakul mahmudah yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas mengenai akhlakul mahmudah dan akhlakul madzmumah....
Kang Santri
3 min read

Pengertian Ikhlas Ciri-Ciri Dan Tingkatannya

Pengertian ikhlas – Ikhlas merupakan salah satu dari akhlakul Mahmudah yang pada tulisan yang telah lalu kita telah bahas. Ikhlas merupakan lawan dari riya...
Kang Santri
4 min read

Pengertian Sombong, Ciri-Ciri, Bahaya Dan Cara Mengatasinya

Pengertian Sombong – Banyak diantara manusia yang semakin kaya semakin, mempunyai jabatan, semakin mapan, semakin berilmu dan kelebihan-kelebihan yang lain membuat mereka menjadi angkuh...
Kang Santri
4 min read