Membuat catatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mengikat ilmu dan pengetahuan.  Dengan membuat catatan kita akan senantiasa menjaga ilmu dan pengetahuan dengan baik. Kapanpun ilmu akan dipakai bisa kita review kembali dengan melihat catatan hasil belajar dan membaca kita.

Walaupun sebenarnya ilmu ada di dalam hati seseorang bukan di dalam sebuah tulisan. Mencatat sebuah ilmu merupakan ikhtiar untuk selalu melestarikan keilmuan. Sehingga ketika kelas orang meninggal akan mewarisi ilmu bukan harga benda.

Catatan

Pengertian Akhlak Mahmudah Dan Madzmumah

Pengertian Akhlak Mahmudah dan Madzmumah – Akhlak merupakan sifat yang menyatu dalam diri manusia sehingga dia akan melakukan sesuatu dengan reflek tanpa ada intruksi....
Kang Santri
6 min read

Apa Itu Tasawuf? Pengertian Dan Dalil-Dalilnya

Apa itu tasawuf, pengertian dan dalilnya – Pembahasan yang tak pernah ada titik temu antara dua golongan ahlussunnah dan wahabi. Mereka yang meyakini tasawuf sudah...
Kang Santri
5 min read

Mazhab Fikih : Sejarah Dan Latar Belakang Berdirinya Mazhab

Mazhab Fikih : Sejarah Dan Latar Belakang Berdirinya Mazhab – Mazhab ialah sebutan dari bahasa Arab yang berarti jalur yang dilalui serta dilewati. Suatu...
Kang Santri
3 min read