Membuat catatan merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mengikat ilmu dan pengetahuan.  Dengan membuat catatan kita akan senantiasa menjaga ilmu dan pengetahuan dengan baik. Kapanpun ilmu akan dipakai bisa kita review kembali dengan melihat catatan hasil belajar dan membaca kita.

Walaupun sebenarnya ilmu ada di dalam hati seseorang bukan di dalam sebuah tulisan. Mencatat sebuah ilmu merupakan ikhtiar untuk selalu melestarikan keilmuan. Sehingga ketika kelas orang meninggal akan mewarisi ilmu bukan harga benda.

Catatan

Hukum Islam, Pengertian dan Macamnya

Hukum Islam, Pengertian dan Macamnya – literasi keilmuan Islam merupakan khazanah keilmuan yang memiliki banyak cabang. Dari hukum Islam banyak sekali bermunculan cabang keilmuan...
Kang Santri
7 min read

Larangan-larangan Saat Masa Haid dan Nifas

Larangan-larangan saat masa haid dan nifas – Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengkaji mengenai darah yang keluar dari kewanitaan. Ada darah haid, nifas dan...
Kang Santri
4 min read

Istihadhah, Haid Dan Nifas – Darah Kewanitaan Yang Wajib…

Haid dan nifas – Di antara Fitrah kaum hawa adalah mengandung, melahirkan dan menyusui. Ketiga proses tersebut berawal dari masa pubertas kaum hawa yang ditandai...
Kang Santri
4 min read